2020 Sredi leta srečanje Ze-light Group • Guizhou Intelai Trading Co, LTD

- Aug 19, 2020-

2020 Sredi leta srečanje Ze-light Group • Guizhou Intelai Trading Co, LTD

mid-year meeting

Na tem srečanju bomo povzeli naše dosežke v prvi polovici leta. Med izrednim izbruhom smo vztrajali. Naša ekipa nenehno raste, vedno se držimo naše blagovne znamke prvo načelo. Naš cilj je še vedno; na poti smo bili podpora in priznanje večine strank. Prav tako smo bolj samozavestni za promocijo naših izdelkov. Čas bo vse povedal. Naši izdelki bodo ustvarili odlične blagovne znamke po vsem svetu in naredili več kupcev, kot so naši izdelki.

Zelight Foreign Trade Mid-year Conference

Glavna vsebina letnega zasedanja:

1. Povzemite razvoj ekipe podjetja v prvi polovici leta 2020, kot tudi izdelke in storitve našega podjetja, ki jih omenja stranke, izboljšati naš sistem, razumeti potrebe kupcev, da bi bolje služili strankam.

2. Okrepiti komunikacijo med zaposlenimi, okrepiti občutek timskega dela in izboljšati celovito konkurenčnost podjetja.

3. Usposobite zaposlene, da bodo razumeli naše izdelke, da bodo lahko stranke razumele naše izdelke z različnih zornih kotov.

4. Naj se zaposleni v celoti dokažejo, se na letnem sestanku poistovetijo sami in se poistovetijo z družino podjetij.

5. Prepoznajte izjemne zaposlene iz prve polovice leta.