Letno srečanje skupine Ze-light v letu 2019 • GuiZhou Intelai Trading Co., LTD.

- Jan 03, 2020-

Letno srečanje skupine Ze-light v letu 2019 • GuiZhou Intelai Trading co., LTD.

年会

Ob odhodu starega in pozdravitvi novega, da bi pokazali hitro spreminjajoč se in močan razvoj podjetja, okrepili prijateljstvo in povečali povezanost , sta skupina Ze Light in guizhou interlai trading co., LTD. izvedel letno pohvalo za leto 2019 in novoletno srečanje 2020, da bi se zahvalil vsem zaposlenim za njihovo trdo delo in tiha prizadevanja v preteklem letu.

3

Glavna vsebina letnega srečanja:

1. Povzemite dosežke razvoja podjetja v letu 2019 in oblikujte celoten načrt podjetja do leta 2020, vključno z novoletnim načrtom, usmeritvami in cilji .

2. Okrepiti komunikacijo med zaposlenimi, povečati ozaveščenost o timski pomoči in izboljšati celovito konkurenčnost podjetja .

3. Prepoznajte odličnost , motivirajte zaposlene z nagradami in jih spodbudite k uspešnemu delu v novem letu.

4. Obogatite življenje zaposlenih in se zahvalite vsem zaposlenim za njihovo trdo delo v preteklem letu.

5. Naj se zaposleni med letnim sestankom v celoti pokažejo , prepoznajo in se identificirajo z družino podjetij.

6